Posted by: ningnung | August 2, 2008

นกนางแอ่นแห่งญี่ปุ่น

Le rondini del Giappone

I bambini hanno visto
un film alla televisione:
altri bambini in Giappone,
si radunavano per salutare
le rondini in partenza per il Sud.
Ora vorrebbero rifare
il gioco di quel saluto,
ma non e’ settembre,
non partono le rondine,
non e’ marzo,
le rondini non sono qui.
Escono sul balcone
guardano il cielo invernale.
Da quanti giorni non guardavano il cielo?
Il televisore li ha spinti
per una volta
lontani da se’,
per una volta
e’ stato un bravo maestro.

~~~~~~~~

เด็กๆ ดูหนังในโทรทัศน์
ฉากหนึ่งฉายชัด
เห็นเด็กญี่ปุ่นในจอ

รวมตัวกันมากจริงหนอ
มาเพื่อเฝ้ารอ
ลานกนางแอ่นเดินทาง

ฤดูกาลหมุนเวียนเปลี่ยนต่าง
นกแผ่ปีกกว้าง
มุ่งหน้าลงใต้อีกครา

เด็กๆ ดูแล้วปรารถนา
ฉากนั้นตรึงตรา
อยากลองเกมสนุกทักทาย

แต่เดือนกันยาฯ ผ่านย้าย
นางแอ่นลับกาย
เดินทางจากไปนานแล้ว

มีนาฯ นู่นหนามีแวว
นางแอ่นเพื่อนแก้ว
จะบินกลับมาอีกครั้ง

เด็กๆ มองฟ้าหมดหวัง
เหมันต์คงยัง
คลี่คลุมความหนาวห่มฟ้า

อยู่ระเบียงมองท้องนภา
กี่วันแล้วหนา?
ไม่เคยมองฟ้าเช่นนี้

อย่างน้อยสักครั้ง – ทีวี
เป็นครูที่ดี
ผลักไล่เด็กหนีจากมัน

*****
ผู้เขียน: Gianni Rodari
ชื่อเรื่อง: Il secondo libro delle filastrocche
ผู้แปล: Nungning
หมายเหตุ: นกนางแอ่นจะบินมายุโรปในฤดูใบไม้ผลิ (ช่วงเดือนมีนาคม -มิถุนายน)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: